Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
59.59%
Zadovoljan
15.41%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.85%
Nezadovoljan
7.56%
Veoma nezadovoljan
9.59%
 
Vrati se na glasanje