Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.38%
Zadovoljan
15.35%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
6.91%
Nezadovoljan
7.67%
Veoma nezadovoljan
8.69%
 
Vrati se na glasanje