Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.08%
Zadovoljan
14.86%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.3%
Nezadovoljan
7.84%
Veoma nezadovoljan
8.92%
 
Vrati se na glasanje