Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
60.55%
Zadovoljan
15.07%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.4%
Nezadovoljan
7.95%
Veoma nezadovoljan
9.03%
 
Vrati se na glasanje