Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.96%
Zadovoljan
15.11%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
6.8%
Nezadovoljan
7.56%
Veoma nezadovoljan
8.57%
 
Vrati se na glasanje