Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.79%
Zadovoljan
14.89%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
6.7%
Nezadovoljan
7.44%
Veoma nezadovoljan
9.18%
 
Vrati se na glasanje