Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
59.29%
Zadovoljan
15.63%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.96%
Nezadovoljan
7.37%
Veoma nezadovoljan
9.75%
 
Vrati se na glasanje