Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.08%
Zadovoljan
15.46%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
6.96%
Nezadovoljan
7.73%
Veoma nezadovoljan
8.77%
 
Vrati se na glasanje