Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
59.65%
Zadovoljan
15.5%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.89%
Nezadovoljan
7.31%
Veoma nezadovoljan
9.65%
 
Vrati se na glasanje