Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
60.34%
Zadovoljan
15.36%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.54%
Nezadovoljan
7.54%
Veoma nezadovoljan
9.22%
 
Vrati se na glasanje