Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
59.65%
Zadovoljan
15.56%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.78%
Nezadovoljan
7.49%
Veoma nezadovoljan
9.52%
 
Vrati se na glasanje