Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.05%
Zadovoljan
15%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
7.11%
Nezadovoljan
7.89%
Veoma nezadovoljan
8.95%
 
Vrati se na glasanje