Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
61.76%
Zadovoljan
14.71%
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
6.62%
Nezadovoljan
7.35%
Veoma nezadovoljan
9.56%
 
Vrati se na glasanje