VESTI

Oglas za prodaju vozila u viđenom stanju
22.07.2022
 

Zdravstvena ustanova Apotekarska ustanova Užice

na osnovu Odluke broj 0105/1-699 i 0105/1-698 od 18.07.2022. godine


Objavljuje

OGLAS O PRODAJI TERETNIH VOZILA U VIĐENOM STANJU

PUTEM JAVNE LICITACIJEPredmet prodaje: Citroen Jumppy FT10 L1H1 16 HDI, godina proizvodnje 2011, pređenih 394.552 km, neregistrovan.
Početna cena: 70.500,00 dinara i

Predmet prodaje: Fiat Ducato 2.3 jtd, godina proizvodnje 2011, pređenih 117.451 km, registrovan.
Početna cena: 410.000,00 dinara

Uslovi prijavljivanja: Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja do 01.08.2022. godine do 10,00 časova dostave potpune prijave. Prijave moraju biti čitko popunjene.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, pravila licitacije), mogu se dobiti u Apotekarskoj ustanovi Užice, Dimitrija Tucovića 43, Užice, telefon broj 031/517-205, od 9 do 14 časova i na sajtu Apotekarske ustanove Užice www.apotekaue.rs. Za sve bliže informacije koje se tiču razgledanja terethnih vozila kontaktirati telefon broj: 069/2304981.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Apotekarske ustanove Užice i to do 01.08.2022. god. do 10 časova. Prijave poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena, biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Apotekarska ustanova Užice – Prijava za učešće u javnom nadmetanju“, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.

Javno nadmetanje za teretno vozilo Citroen Jumppy će se održati dana 01.08.2022. godine u 11.00 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.

Javno nadmetanje za teretno vozilo Fiat Ducato 2.3 jtd će se održati dana 01.08.2022. godine u 13.00 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.

Rok plaćanja: 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osoba za kontakt: Nevena Radulović, 031/517-205

Prilozi:
Citroen Jumppy
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije
Prijava za učešće na javnoj prodaji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj prodaji - fizička lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - pravna lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - fizička lica

Fiat Ducato 2.3 jtd
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije
Prijava za učešće na javnoj prodaji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj prodaji - fizička lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - pravna lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - fizička lica