Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge u Apoteci "Užice"?
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Ni zadovoljan, ni nezadovoljan
Nezadovoljan
Veoma nezadovoljan
 
  Rezultati glasanja