APOTEKA "UŽICE" DANAS

Od 1.1.2007. godine osnivačka prava nad Apotekarskom ustanovom preuzima Grad Užice i ona u istom obliku, sa novim nazivom - Apoteka "Užice", nastavlja sa radom.

Danas Apoteka "Užice" obavlja farmaceutsku delatnost na području 10 opština Zlatiborskog okruga, u 29 apoteka i jedinica za izdavanje gotovih lekova.

Apoteka "Užice" ima 184 zaposlenih - od toga 63 diplomirana farmaceuta i 107 farmaceutskih tehničara.

Apoteka "Užice" je stabilna i razvojna ustanova. Kao najveći, dugogodišnji, pouzdan partner pruža farmaceutske usluge i proizvode stanovnicima celog Zlatiborskog okruga sprovodeći principe Dobre apotekarske prakse. Sa poslovnim partnerima neguje iskren i pošten odnos u cilju sigurnog i efikasnog snabdevanja.

Kontinuirana edukacija svih zaposlenih omogućava primenu savremenih znanja i dostizanje visokog nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata.

Apoteka poseduje informacioni sistem koji podržava poslovanje.

Apoteka prati potrebe i zadovoljstvo korisnika svojih usluga, uvažava ih i u skladu sa zahtevima društva i lokalne zajednice, svoj rad prilagođava. Nastoji da prevaziđe očekivanja svojih korisnika u skladu sa profesionalnim standardima i etikom.