FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

DNEVNE ISPLATE

Dnevna isplata po podračunu broj 840-478661-36, dana 29.03.2022
1. Stanje prethodnog dana 11,238,952.00
2. Dnevni priliv 409,485.00
3. Ukupno stanje 11,648,437.00
4. Isplaćeno dana 29.03.2022 28,462.00

 

PRENOS SREDSTAVA

Prenos sredstava po fakturama za lekove i pomagala po Ugovoru sa RZZO-om, dana 11.01.2022
Lekovi na recept:51,270,522.00
Pomagala:5,354,551.00
Ukupno:56,625,073.00

 

STRUKTURA PRENETIH SREDSTAVA

Struktura prenetih sredstava po fakturama za lekove i pomagala po Ugovoru sa RZZO-om, dana 11.01.2022
Za dobavljače:50,925,859.00
Marža:5,181,104.00
Ukupno:56,106,963.00

 

OSTALI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Završni račun za 2012. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2013. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2013. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2013. godine

Finansijski plan za 2014. godinu (usvojio UO I NO)

Dvanaestomesečni obračun 2013. godine

Završni račun za 2013. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2014. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2014. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2014. godine

Završni račun za 2014. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Dvanaestomesečni obračun za 2014. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2015. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2015. godinu

Završni račun za 2015. godinu

Završni račun za 2016. godinu

Dvanaestomesečni obračun za 2017. godinu

Završni račun za 2017. godinu

Šestomesečni obračun januar-jun 2018. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2018. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2018. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Šestomesečni obračun januar-jun 2019. godine

Završni račun za 2019. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2020. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2020. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2020. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Dvanaestomesečni izveštaj zdravstvenih ustanova za 2020. godinu

Završni račun za 2020. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2021. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2021. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2021. godine

Završni račun za 2021. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2022. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2022. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2022. godine

Dvanaestomesečni obračun januar-decembar 2022. godine

Završni račun za 2022. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2023. godine

Šestomesečni obračan januar-jun 2023. godine

Devetomesečni obračan januar-septembar 2023. godine

Dvanaestomesečni obračan januar-decembar 2023. godine

Završni račun za 2023. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2024. godine