VESTI

Oglas za prodaju vozila u viđenom stanju
22.07.2022
 

Zdravstvena ustanova Apotekarska ustanova Užice

na osnovu Odluke broj 0105/1-699 i 0105/1-698 od 18.07.2022. godine


Objavljuje

OGLAS O PRODAJI TERETNIH VOZILA U VIĐENOM STANJU

PUTEM JAVNE LICITACIJEPredmet prodaje: Citroen Jumppy FT10 L1H1 16 HDI, godina proizvodnje 2011, pređenih 394.552 km, neregistrovan.
Početna cena: 70.500,00 dinara i

Predmet prodaje: Fiat Ducato 2.3 jtd, godina proizvodnje 2011, pređenih 117.451 km, registrovan.
Početna cena: 410.000,00 dinara

Uslovi prijavljivanja: Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja do 01.08.2022. godine do 10,00 časova dostave potpune prijave. Prijave moraju biti čitko popunjene.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, pravila licitacije), mogu se dobiti u Apotekarskoj ustanovi Užice, Dimitrija Tucovića 43, Užice, telefon broj 031/517-205, od 9 do 14 časova i na sajtu Apotekarske ustanove Užice www.apotekaue.rs. Za sve bliže informacije koje se tiču razgledanja terethnih vozila kontaktirati telefon broj: 069/2304981.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Apotekarske ustanove Užice i to do 01.08.2022. god. do 10 časova. Prijave poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena, biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Apotekarska ustanova Užice – Prijava za učešće u javnom nadmetanju“, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.

Javno nadmetanje za teretno vozilo Citroen Jumppy će se održati dana 01.08.2022. godine u 11.00 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.

Javno nadmetanje za teretno vozilo Fiat Ducato 2.3 jtd će se održati dana 01.08.2022. godine u 13.00 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.

Rok plaćanja: 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osoba za kontakt: Nevena Radulović, 031/517-205

Prilozi:
Citroen Jumppy
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije
Prijava za učešće na javnoj prodaji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj prodaji - fizička lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - pravna lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - fizička lica

Fiat Ducato 2.3 jtd
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije
Prijava za učešće na javnoj prodaji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj prodaji - fizička lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - pravna lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - fizička lica
 
 
Oglas za prodaju vozila u viđenom stanju
09.08.2021
 

Zdravstvena ustanova Apotekarska ustanova Užice

na osnovu Odluke broj 0113/1-760 od 09.08.2021. godine


Objavljuje

OGLAS O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA U VIĐENOM STANJU

PUTEM JAVNE LICITACIJEI Predmet prodaje: Škoda fabija elegance 1,4, god. proizvodnje 2005, pređenih 338.000 km, neregistrovana.

II Početna cena: 70.000 dinara

III Uslovi prijavljivanja: Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja do 23.08.2021. godine do 11,00 časova dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, pravila licitacije), mogu se dobiti u Apotekarskoj ustanovi Užice, Dimitrija Tucovića 43, Užice, telefon broj 031/517-205, od 9 do 14 časova i na sajtu Apotekarske ustanove Užice www.apotekaue.rs. Razgledanje putničkog vozila može se izvršiti na parkingu Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića 43, Užice svakog radnog dana zaključno sa 23.08.2021. godine od 08,00-14,00 časova.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Apotekarske ustanove Užice i to do 23.8.2021. god. do 11 časova. Prijave poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena, biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Apotekarska ustanova Užice – Prijava za učešće u javnom nadmetanju“, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.
Javno nadmetanje će se održati dana 23.8.2021. god. u 12 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.
IV Rok plaćanja: 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osoba za kontakt: Marija Petrović, 031/517-205

Prilozi:
Prijava za učešće na javnoj licitaciji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj licitaciji - fizička lica
 
 
Svetski dan dijabetesa - "ŽENE I DIJABETES - NAŠE PRAVO NA ZDRAVU BUDUĆNOST"
14.11.2017
 
Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa.

U Apoteci Zdravlje, do kraja novembra,

sugrađanima smo omogućili:

- utvrđivanje rizika za tip 2 dijabetesa,

- savetovanje specijaliste o pravilnoj primeni insulina i lekova,
- savetovanje o pravilnoj ishrani osoba sa dijabetesom,
- savete o nezi kože sa dijabetesom,

- popust 10%,
- preporuka dodataka ishrani,

- pretvaranje podataka iz glukomatara iz prethodna 3 meseca u lako čitljive dijagrame (predstavljanje Smart Pix uređaja).

Cilj nam je da poboljšamo prevenciju i rano otkrivanje dijabetesa, unapredimo negu obolelih i praćenje bolesti.www.idf.org/worlddiabetesday


Očekujemo Vas!

Uvek uz Vas
Apoteka Užice
 
 
Svetski dan dijabetesa - "Usmeri oči ka dijabetesu"
14.11.2016
 
14.11.2016. godine u holu Gradskog kulturnog centra, od 8 do 12h učestvujemo u akciji javnog zdravlja Doma zdravlja Užice.

Sugrađanima ćemo omogućiti:

- utvrđivanje rizika za tip 2 dijabetesa,
- savetovanje specijaliste o pravilnoj primeni insulina i lekova,
- savetovanje o pravilnoj ishrani osoba sa dijabetesom,
- savete o nezi kože sa dijabetesom,
- preporuke za dodatake ishrani (dijetetske suplemenate),
- pretvaranje podataka iz glukomatara iz prethodna 3 meseca u lako čitljive dijagrame (predstavljanje Smart Pix uređaja).

Cilj nam je da poboljšamo prevenciju i rano otkrivanje dijabetesa, unapredimo negu obolelih i praćenje bolesti.Očekujemo Vas!

Uvek uz Vas
Apoteka Užice
 
 
Gradski kulturni centar - Užice
12.05.2016
 

 
 
"LANA TAFI" U UŽICU – prvo predstavljanje van Beograda
12.05.2016
 
Apoteka Užice je bila domaćin mr. ph Pavlu Zeliću, rukovodiocu evropskog projekta za borbu protiv falsifikovanih lekova.

U prijatnoj sali Gradskog kulturnog centra organizovali smo predavanje na tu temu i predstavljanje interaktivnog stripa o Lani Tafi, ženi, borcu protiv falsifikovanih lekova:

12h:Farmaceuti i lekari iz privatnog i državnog sektora okupljeni na edukaciji o falsifikovanim lekovima i promociji stripa.

Lekari i farmaceuti, moraju biti oprezni i svaku sumnju na postojanje falsifikovanog leka prijaviti.

14h:

Učenici srednjih i osnovnih gradskih škola će poneti sa ovog skupa znanje o opasnostima nabavke lekova iz sumnjivih izvora. Svi prisutni su na poklon dobili po jedan primerak interaktivnog stripa koji će im na zabavan i zanimljiv način približiti ovu temu.
 
 
Dan apotekarstva u Srbiji
30.04.2016
 
30. aprila 1830. ukazom Kneza Miloša odobreno je otvaranje prve apoteke Mateju Ivanoviću u Beogradu.

Kako tada, tako i danas, farmaceuti su najdostupniji zdravstveni radnici koji se bave unapređenjem zdravlja.

U apotekama se osim lekova i drugih proizvoda za zaštitu zdravlja, mogu dobiti i besplatni saveti stručnjaka o pravilnoj i racionalnoj upotrebi lekova, očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i poboljšanju kvaliteta života.

Povodom Dana apotekarstva u Srbiji Apoteka Užice će organizovati niz događaja za svoje korisnike:

Od 26. 4. 2016. u apoteci Zdravlje, svakog drugog utorka posle podne, dodatno savetovanje sa specijalistom farmakoterpije u vezi sa primenom propisane terapije, neželjenim reakcijama i mogućim interakcijama između lekova i lekova i hrane.
Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu, dođite, da je zajedno rešimo!

12.5. 2016. u Gradskom kulturnom centru u Užicu, gostovanje Pavla Zelića, dipl. farmaceuta iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije: edukacija stručne i opšte javnosti u vezi sa falsifikovanim lekovima i promocija edukativnog stripa “Lana Tafi”.

Predavanja i tribine u školama i udruženjima pacijenata.

 
 
Svetski dan zdravlja - "Pobedimo dijabetes"
07.04.2016
 
Četvrtak, 7. 4. 2016.
od 8:30 do 11: 30h
na Trgu partizana u Užicu
Dom zdravlja Užice zajedno sa Apotekom Užice organizuje sledeće aktivnosti:

- utvrđivanje rizika za tip 2 dijabetesa
- određivanje šećera u krvi
- merenje krvnog pritiska
- savetovanje o pravilnoj primeni insulina i lekova
- savetovanje o pravilnoj ishrani osoba sa dijabetesom
- saveti o nezi kože osoba sa dijabetesom
- preporuka dijetetskih suplemenata (dodataka ishrani)
- podela edukativnih flajera

Cilj nam je da poboljšamo prevenciju i rano otkrivanje dijabetesa, unapredimo negu i bolje praćenje obolelih.

 
 
Nova apoteka u Bajinoj Bašti
12.01.2016
 
Otvorena je apoteka Lug u Bajinoj Bašti, u ulici Kneza Milana Obrenovića 45, preko puta Doma zdravlja i bolnice.

Radno vreme apoteke je od 8 do 20h radnim danom i subotom od 8 do 15h.
 
 
Novi brend u Apoteci Zdravlje u Užicu
28.12.2015
 
NUXE, novi brend u Apoteci Zdravlje u Užicu od 28.12.2015. godine.


Za više informacija posetite sajt:
http://www.nuxe.rsIli pogledajte video:

 
 
18. novembar - Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika
18.11.2015
 


Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika (PDF dokument)


Šta bi trebalo da znamo o antibioticima (PDF dokument)


Liflet antibiotici (PDF dokument)

 
 
Svetski dan dijabetesa
16.11.2015
 
Svetski Dan dijabetesa- “Neka zdrava ishrana postane pravo, a ne privilegija”U ponedeljak 16.11.2015. u apoteci Zdravlje, od 14 do 17 časova, organizujemo dodatno savetovanje svojih pacijenata o značaju zdravog načina života, kako bi se sprečio nastanak dijabeta, a osobe sa dijabetesom će dobiti savet o pravilnoj primeni propisane terapije, izbalansiranoj pravilnoj ishrani i značaju samokontrole šećera u krvi.

Ukoliko imate bilo kakvu dilemu, dođite da je zajedno rešimo i da proverimo da li je dijabetes pod kontrolom.

Očekujemo Vas!

Uvek uz Vas
Apoteka Užice
Apoteka "Zdravlje"
Jug Bogdanova 4, Užice
031/510-238
 
 
U susret jubileju, 135 godina apotekarstva u Užicu
09.11.2015
 

U Narodnom pozorištu u Užicu, od 9. do 14. novembra 2015. godine održana je izložba starog apotekarskog posuđa, opreme i knjiga koji su deo inventara Apoteke povodom jubileja.
 
 
Sprečite razvoj i komplikacije kardiovaskularnih bolesti
10.08.2015
 


Od 10.08.2015 u svim apotekama, Apoteke Užice, održaće se dodatno savetovanje pacijenata sa dijabetesom i arterijskom hipertenzijom, uz mogućnost kupovine aparata za merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, po promotivnim cenama.Saznajte više o:

- prirodi Vaše bolesti,
- pravilnoj primeni insulinske i ostale propisane terapije,
- značaju redovne kontrole nivoa šećera u krvi i vrednosti krvnog pritiska,
- pravilnoj upotrebi aparata za merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi,
- rizicima od interakcija između lekova i neželjenih reakcija,
- značaju sprovođenja nefarmakoloških mera,
- čuvanju lekova,
- faktorima rizika za razvoj dijabetesa i hipertenzije.

Izmerite nivo šećera u krvi i visinu krvnog pritiskaDobićete

- savet stručnjaka za optimalnu kontrolu Vaše bolesti,
- mogućnost kupovine aparata, po promotivnim cenama.


Dođite da razrešimo sve Vaše dileme!


Apoteka Zdravlje 10.08.2015.
Apoteka Čajetina 10.08.2015.
Apoteka Lipa 11.08.2015.
Apoteka Centar 11.08.2015.
Apoteka Sevojno 12.08.2015.
Apoteka Zlatibor-centar 14.08.2015.
Apoteka Bajina Bašta 14.08.2015.
Apoteka Požega 17.08.2015.
Apoteka Arilje 17.08.2015.
Apoteka Kosjerić 17.08.2015.
Apoteka Centar 19.08.2015.
Apoteka Sjenica 20.08.2015.
Apoteka Nova Varoš 20.08.2015.
Apoteka Prijepolje 25.08.2015.
Apoteka Bostani 25.08.2015.
Apoteka Majka i dete 26.08.2015.


 
 
ZADOVOLJAN PACIJENT- USPELA AKCIJA
15.05.2015
 

Savetovanje pacijenata povodom svetskog dana astme uspešno je obavljeno u apotekama Zdravlje, Centar i Požega.Pacijenti su iskoristili priliku da svoje dileme u vezi sa svojom inhalacionom terapijom, kao i sa načinima odvikavanja od pušenja, razreše sa
Milicom Ječmenicom i Katarinom Džuverović, specijalistima farmaceutske zdravstvene zaštite. 
 
Svetski dan astme
12.05.2015
 
Povodom Svetskog dana astme, u utorak, 12.05.2015. održaće se savetovanje pacijenata u APOTECI "ZDRAVLJE".

Dođite:
1. Da proverimo da li pravilno koristite svoje inhalere („PUMPICE“).2. Da Vam olakšamo proces odvikavanja od pušenja.Saznajte više o:
• prirodi Vaše bolesti,
• tehnikama inhalacije,
• rizicima od interakcija i neželjenih reakcija,
• čuvanju lekova i održavanju uređaja za inhalaciju,
• pušenju, kao faktoru koji može isprovocirati astmatični napad
• faramkoterapijskim mogućnostima za odvikavanje od pušenja.

Izmerite:
• nivo ugljen- monoksida u izdahnutom vazduhu (ukoliko ste pušač).

Dobićete:
• savet stručnjka za optimalnu kontrolu Vaše astme.

Očekujemo Vas!
U utorak, 12.05.2015. od 11 do 13h u
APOTECI "ZDRAVLJE"Apoteka “Zdravlje”
Jug Bogdanova 4, Užice
031/510-238
 
 
Svetski dan dijabetesa
14.11.2014
 
Svetski dan dijabetesa odvija se pod sloganom
"Zdrava ishrana počinje doručkom"

APOTEKA UŽICE OBELEŽAVA SVETSKI DAN DIJABETESA U PETAK 14.NOVEMBRA U APOTECI "ZDRAVLJE" U PERIODU OD 11 DO 13h.Ovom prilikom biće podeljeni zdravstveno edukativni flajeri i dijetetski suplementi u cilju promovisanja zdravog načina života, kako bi se prevenirao razvoj dijabeta tip 2 i sprečila pojava brojnih komplikacija koje ova bolest nosi.

Pravilnom primenom propisane terapije, izbalansiranom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću, uz samokontrolu glikemije, postićićete zadovoljavajuću glikoregulaciju.

Ukoliko imate bilo kakvu dilemu, dođite da je zajedno rešimo i da proverimo da li je dijabetes pod kontrolom.

Očekujemo Vas!

Uvek uz Vas
Apoteka Užice
Apoteka "Zdravlje"
Jug Bogdanova 4, Užice
031/510-238
 
 
Međunarodni dan starih osoba
01.10.2014
 
MEĐUNARODNI DAN STARIH OSOBA - 1. OKTOBAROve godine se obeležava pod sloganom:

"Nе zаpоstаvimо nikоgа, prоmоvišimо društvо zа svе gеnеrаciје!"


Apoteka Užice, na poziv Centra za socijalni rad Užice, tradicionalno obeležava Međunarodni dan starih.

Farmaceuti Apoteke Užice, bili su na raspolaganju našim najstarijim sugrađanima za savete iz oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite. Svakodnevnim razgovorom u apotekama, kao i ovom akcijom, farmaceuti motivišu sugrađane da svoju terapiju uspešno i pravilno koriste. Stariji sugrađani su dobili savete stručnjaka, odgovarajuće dijetetske proizvode i zdravstveno edukativni flajeri.

POZDRAVLJAMO NAŠE NAJSTARIJE SUGRAĐANE I ŽELIMO IM DOBRO ZDRAVLJE!

 
 
Pharmanova akcija - 10% popusta
30.06.2014
 
U periodu od 01.06. do 30.06. u svim apotekama Apoteke Užice, možete kupiti Pharmanovine proizvode po 10% manjoj ceni.

 
 
Akcija Hemofarm proizvoda
30.06.2014
 
U svim apotekama, Apoteke Užice, možete ostvariti 20% popusta na dole navedene Hemofarmove proizvode.

Tokom juna, stručni saradnici Hemofarma održaće i promocije proizvoda na akciji:

Apoteka "Arilje" 13.06.2014. od 10 do 14h.

Kupovinom nekog od navedenih proizvoda, na promociji, dobijate gratis Eunova kapsule ili Vitamin C 900mg, Magnetrans 375mg...

 
 
Svetski dan bez duvanskog dima
02.06.2014
 
Apoteka Užice, 02.06.2014. godine, uzela je učešće u obeležavanju Svetskog dana bez duvanskog dima, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Užice, Domom zdravlja i Crvenim krstom.

Ovom prilikom akcentovali smo štetan uticaj duvanskog dima na zdravlje, kako aktivnih pušača, tako i ljudi iz njihovog okruženja.

Sugrađani su dobili savet od farmaceuta, kako uz jaku volju, da prevaziđu simptome apstinencijalne krize, koji se tokom procesa odvikavanja razvijaju.
    Pozitivni efekti po prestanku pušenja cigareta:
  • 20 minuta po prestanku pušenja krvni pritisak i puls se vraća u normalu.

  • 24h potom ugljen-monoksid je eliminisan iz tela i iz pluća počinju da se izbacuju nečistoće.

  • 2 dana nakon toga, Vaše telo je bez nikotina i osećaj za miris i ukus je značajno poboljšan.
    Kada se pojave simptomi apstinencijalne krize, nakon 5 dana traju kraće, slabijeg su intenziteta i proređuju se.

  • Od 2 do12 nedelja po prestanku pušenja, Vaša cirkulacija postaje bolja. Obavljanje svih fizičkih aktivnosti je lakše. Povećanje dotoka kiseonika do vitalnih delova organizma čini bivše pušače manje umornim. Mentalne sposobnosti podiže na viši nivo i smanjuje pojavu glavobolja.

  • Nakon 3 do 9 meseci simptomi negativnog uticaja duvanskog dima na disajne puteve nestaju (kašalj, otežano, plitko disanje, naročito u naporu). Ispitivanja pokazuju da se kapacitet pluća povećava za 10%, devet meseci po prestanku pušenja.

  • Posle godinu dana po prestanku pušenja rizik od pojave srčanog napada se smanjuje za 50%.


 
 
Pomoć za ugrožene u poplavama
28.05.2014
 
Zaposleni Apoteke "Užice" prikupili su sredstva za dezinfekciju i ličnu higijenu, pelene za decu i odrasle, hranu za bebe, probiotike...

Pomoć je predata svim organizacijama Crvenog krsta na teritoriji Zlatiborskog Okruga.

 
 
Bazar zdravlja "Zdravlje na dar"
28.05.2014
 
28.5.2014. Održan je Bazar zdravlja u dvorištu Medicinske škole u Užicu.

Apoteka Užice je dala svoj doprinos u ovoj akciji promocije zdravlja i prevencije bolesti, zajedno sa Domom zdravlja, Zavodom za javno zdravlje, Crvenim krstom Užice, OŠ "Slobodan Sekulić", OŠ "Stari Grad" i Dečijim vrtićem Užice.

Sugrađani su iskoristili priliku da dobiju savete od farmaceuta o pravilnoj nezi kože i noktiju, kao i da probaju preparate za negu izrađene u našoj laboratoriji.

Naročito su ih interesovali saveti o pravilnoj ishrani kod najčešćih hroničnih bolesti, ali i da farmaceutima iznesu svoja iskustava u vezi sa korišćenjem lekova i dijetetskih proizvoda .
 
 
SVETSKI DAN ZDRAVLJA
07.04.2014
 

Vektorske zarazne bolesti “Mali ubod-velika opasnost“


Apoteka Užice, na poziv Zavoda za javno zdravlje Užice, uzela je učešće u obeležavanju Svetskog dana zdravlja.Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je Vektorske zarazne bolesti.Na Gradskom trgu smo sproveli akciju edukacije građana o značaju vektorskih zaraznih bolesti, kao i preventivnim merama koje treba sprovesti da do njih ne dođe, podelom edukativnih flajera, časopisa i repelenata ( sredstava za zaštitu od insekata), uz savet farmaceuta o njihovoj upotrebi.

Svetska Zdravstvena Organizacija je ovaj značajan datum u kalendaru zdravlja posvetila ovoj temi zbog rastućeg javno-zdravstvenog značaja koju ova grupa bolesti ima tokom protekle dve decenije.
 
 
Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa medjunarodnim učešćem na Zlatiboru 24 - 28.10.2012
24.10.2012
 
Apoteka Užice predstavljena je poster prezentacijom "Kako da smirite kožu i ublažite ožiljke od akni?" - autor farmaceutski tehničar Vesna Kuzeljević.
 
 
 
Svetski kongres farmaceuta u Amsterdamu 3 - 8.10.2012.
03.10.2012
 
Apoteka Užice je predstavljena poster prezentacijom "Falsifikovani lekovi - kako ih prepoznati?" autora Jasmine Poznanović, Gordane Đurić i Snežane Živanović
 
 
 
DAN STARIH
01.10.2012
 
U ponedeljak, 01.10.2012. godine Apoteka Užice je uzela učešće u tradicionalnoj kampanji Centra za socijalni rad povodom obeležavanja Međunarodnog dana straih. Na Gradskom trgu u Užicu, stariji sugrađani su dobili od farmaceuta, zdravstveno edukativne letke i časopise kao i dijetetske proizvode i savet o njihovoj upotrebi uz redovnu terapiju, kao i o mogućim neželjenim reakcijama i interakcijama i drugom iz domena farmaceutske zdravstevne zaštite.
 
 
NOVA APOTEKA U PRIJEPOLJU
13.06.2012
 
13. juna 2012. godine otvorena je još jedna jedinica za izdavanje gotovih lekova u sastavu Apoteke Užice. U neposrednoj blizini bolnice i Doma zdravlja Prijepolje u naselju Bostani nova jedinica zadovoljiće potrebe najugroženijih kategorija korisnika.
 
 
 
PAKETIĆ ZA NOVOROĐENU BEBU
14.05.2012
 
Apoteka Užice, četvrtu godinu uzastopno, daje svoj doprinos akciji "Paketić za novorođenu bebu". Ove godine, farmaceuti Apoteke Užice su uz pomoć svojih dugogodišnjih poslovnih partnera, firme Simbex iz Novog Sada, kompanije Essensa i kompanije Ivančić i sinovi, pripremili i podelili 40 paketića, koji su namenjeni svim bebama rođenim u porodilištu Opšte bolnice u Užicu, u nedelji Crvenog krsta, od 08.05.2011. do 15.05.2011. godine.

Kao mali znak pažnje našim najmlađim sugrađanima, u paketićima se među benkicom, flašicom za vodu, prvom varalicom, glodalicom, zvečkom i vlažnim maramicama našla i Mast za negu bebine kože, koja se prema proverenoj proskripciji naših najiskusnijih farmaceuta izrađuje u svim apotekama Apoteke Užice. Ovaj put asortiman paketića je bio proširen i ulošcima za porodilje, koje distribuira firma Simbex iz Novog Sada, melemom za negu bradavica i proizvodima za negu beba iz proizvodnog programa farmaceutske kompanije Essensa, kao i uzorcima i propagandnim materijalom farmaceutske kompanije Ivančić i sinovi.
 
 
V KONFERENCIJA "MARKETING U FARMACIJI"
31.03.2012
 
 
31.03.2012. Apoteka Užice je bila domaćin V Konferencije Marketing u farmaciji.

Konferencija je održana na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom "Farmaceutska delatnost u vreme krize". Direktorka Apoteke Užice, dipl.Ph Gordana Аurić, je u okviru plenarnog predavanja predstavila Monografiju "Apotekarstvo užičkog kraja (1881-2011)" i primenu marketinga u praksi - "Apoteke Zlatiborskog Okruga - nekad i sad".
 
 
PREZENTACIJA U APOTECI "CENTAR"
09.02.2012
 
09.02.2012. godine održaće se prezentacija ekskluzivne francuske kozmetike "Roc", od 14 do 18 časova, uz stručne savete o nezi kože i poklon uz kupljene proizvode.
 
 
OBELEŽAVANJE JUBILEJA
17.01.2012
 
U Narodnoj biblioteci u Užžicu održžana je promocija monografije "Apotekarstvo užžičkog kraja 1881- 2011.", autora prof. Milorada Iskrina, a u izdanju Apoteke "Užžice".

Na ovaj način Apoteka obeležžava 130 godina apotekarstva u užžičkom kraju i 15 godina od osnivanja Apotekarske ustanove.
 
 
 
PROMOCIJA EUCERIN PREPARATA
14.12.2011
 
14. 12. 2011. u apoteci Centar održaće se promocija Eucerin preparata.
Kupovinom Eucerin preparata u vrednosti preko 1000 dinara, na poklon dobijate još jedan Eucerin proizvod koji odgovara Vašoj koži.
 
 
PREZENTACIJA U APOTECI "CENTAR"
03.11.2011
 
03.11.2011. godine održaće se prezentacija ekskluzivne francuske kozmetike "Roc", od 12 do 15 časova, uz stručne savete o nezi kože i poklon uz kupljene proizvode.
 
 
Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa medjunarodnim učešćem na Zlatiboru - oktobar 2011
01.10.2011
 
Apoteka Užice imala je poster prezentaciju OTC preparati, autora Vesne Kuzeljević, farm.tehničara.
 
 
 
Očistimo Srbiju zajedno
04.06.2011
 
Apoteka Užice se i ove godine dobrovoljno priključila akciji „OČISTIMO SRBIJU“. Radnici Centralnog magacina Apoteke Užice su u subotu 04. juna 2011. godine očistili zelene površine u krugu od 100m od njihovog radnog mesta na Beloj Zemlji, a zatim u skladu sa zakonskom regulativom prikupili oko 200kg elektronskog i električnog otpada iz ustanove i predali ga lokalnom operateru na deponiji na Sarića Osoju.

Zaposleni Apoteke Užice će kao i do sada, nizom planiranih aktivnosti u toku 2011. godine, a poštujući procedure ISO 14001 čija se verifikacija očekuje u toku meseca juna, organizovati svoj rad na način koji u najmanjoj meri troši prirodne resurse i ugrožava životnu sredinu.
 
 
 
Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem
18.05.2011
 
Farmaceutski tehničari Apoteke Užice, Zorica Ristanović, Verica Jevtić i Vesna Kuzeljević su kao dugogodišnje članice Saveza Udruženja Zdravstvenih Radnika Srbije aktivno učestvovale na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem koji je organizovan na Zlatiboru na temu „Pobediti znanjem“.

Stručnoj javnosti na Majskim susretima, farmaceutski tehničari Apoteke Užice su se predstavili kroz tri poster prezentacije:
- Pomoćna lekovita sredstva u lečenju hipertenzije,
- Ishrana kod hipertenzije i
- Prava farmaceutskog tehničara sa korisnicima usluga javih apoteka - radni procesi.
 
 
Paketić za novorođenu bebu
10.05.2011
 
Apoteka Užice, treću godinu uzastopno, daje svoj doprinos akciji "Paketić za novorođenu bebu". Ove godine, farmaceuti Apoteke Užice su uz pomoć svojih dugogodišnjih poslovnih partnera pripremili i podelili 44 paketića, koji su namenjeni svim bebama rođenim u porodilištu Opšte bolnice u Užicu, u nedelji Crvenog krsta, od 09.05.2011. do 15.05.2011. godine.

Kao mali znak pažnje našim najmlađim sugrađanima, u paketićima se među benkicom, flašicom za vodu, prvom varalicom, glodalicom, zvečkom i vlažnim maramicama našla i Mast za negu bebine kože, koja se prema proverenoj proskripciji naših najiskusnijih farmaceuta izrađuje u svim apotekama Apoteke Užice.
 
 
 
Kongres zdravstvenih radnika Srbije na Zlatiboru - maj 2011
01.05.2011
 
Apoteka Užice se predstavila sa tri poster prezentacije:
"Ishrana kod hipertenzije" - autor farm.tehničar Verica Jevtić
"Standardi dobre apotekarske prakse" - autor farm.tehničar Vesna Kuzeljević
"Pomoćna lekovita sredstva u lečenju hipertenzije" - autor farm.tehničar Zorica Ristanović
 
 
 
PREZENTACIJA U APOTECI "CENTAR"
07.04.2011
 
07.04.2011. godine održaće se prezentacija ekskluzivne francuske kozmetike "Roc", od 13 do 16 časova, uz stručne savete o nezi kože i poklon uz kupljene proizvode.
 
 
NACIONALNI DAN BORBE PROTIV DUVANSKOG DIMA
31.01.2011
 
 
31.01.2011. godine u apoteci "Centar" u Užžicu obeležžen je Nacionalni dan bez duvanskog dima. Obučeni stručnjaci kompanije Ivančić i sinovi zajedno sa farmaceutima iz Apoteke su svim zainteresovanim građanima pružžali osnovne informacije o nastanku nikotrinske zavisnosti i na koji je način moguće najefikasnije i najbezbolnije ostaviti cigarete. Ovo je jošš jedna uspela akcija zašštite javnog zdravlja koja udružžuje lekare, farmaceute i farmaceutske kompanije u nastojanju da građanima pružže precizne informacije i pomognu im da na najbolji način neke svoje lošše navike iskorene.
 
 
V KONGRES FARMACEUTA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
13.10.2010
 
Diplomirani farmaceuti Apoteke Užice su ove godine bili aktivni učesnici na V KONGRESU FARMACEUTA SRBIJE sa međunarodnim učešćem, koji je održan od 13. - 17. oktobra 2010. godine u Beogradu na temu “Od leka do zdravstvenog ishoda”.

U saradnji sa Farmaceutskim fakultetom iz Beograda i kolegama iz 20 apoteka u Srbiji sprovedeno je istraživanje metodom ankete sa ciljem da se utvrdi “Da li su pacijenti dovoljno informisani o primeni lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta”. Rezultate ovog istraživanja prezentovali smo u okviru poster sekcije za Farmaceutsku zdravstvenu zaštitu - apotekarska delatnost. Čak 79% pacijenata se uvek ili najčešće obraćalo farmaceutu za savet pri prvoj primeni leka koji se izdaje bez lekarskog recepta, što ukazuje na značaj uloge farmaceuta u sistemu primarne zdravstvene zaštite.

Ponosni smo na činjenicu da nam pacijenti ukazuju poverenje, jer

NAŠE ZNANJE JE UVEK U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA.
 
 
 
PODRŠKA KAMPANJI OBELEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA STARIH
01.10.2010
 
 
Apoteka Užice se kao i prethodnih godina pridružila akciji „1. oktobar - Međunarodni dan starih“ u organizaciji Centra za socijalni rad „Užice“. U toku meseca oktobra zajedno sa lekarima i medicinskim sestrama Centra za preventivne aktivnosti i Patronažne službe Doma zravlja Užice, diplomirani farmaceuti iz Apoteke Užice su našim najstarijim sugrađanima, kao i stanovnicima mesnih zajednica Mokra Gora, Kremna i Karan, podelili edukativne letke i poklon paketiće sa dijetetskim suplementima renomiranih proizvođača (multivitaminskim preparatima, preparatima za jačanje imuniteta, regulisanje nivoa holesterola, triglicerida, ...). Tom prilikom naši diplomirani farmaceuti su kroz razgovor sa pacijentima odgovarali na sva dodatna pitanja iz oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite o pravilnoj ishrani, adekvatnoj primeni postojeće terapije, mogućim neželjenim reakcijama i interakcijama.
 
 
SVEČANO OTVORENA APOTEKA CENTAR
28.09.2010
 
28.9. 2010. svečano je otvorena apoteka Centar. Nakon jednomesečnog renoviranja najstarija apoteka u užičkom kraju zasijala je novim sjajem. Sačuvana je autentičnost enterijera, a istovremeno nije zanemarena potreba za osavremenjavanjem prostora i unapređenjem unutrašnje organizacije rada. Za dugogodišnje partnere – Apoteku Užice i kompaniju Velefarm, to je bio izazov. Direktorka Apoteke Užice Gordana Đurić, očekuje da će se na ovoj lokaciji realizovati bar onoliko recepata koliko je do sada realizovano, a istovremeno, da će ova apoteka biti jedinstveni ukras grada Užica između Gradske kuće i Trga partizana.
 
 
 
PREZENTACIJA U APOTECI "CENTAR"
16.06.2010
 
16.06.2010. godine održaće se prezentacija ekskluzivne francuske kozmetike "Roc", od 14 do 17 časova, uz stručne savete o nezi kože i poklon uz kupljene proizvode.
 
 
Očistimo Srbiju
05.06.2010
 
 
Apoteka Užice se pridružila akciji "Veliko spremanje Srbije", povodom Svetskog dana životne sredine. U subotu, 05. juna 2010. zaposleni iz Centralnog magacina Apoteke su očistili zelene površine u krugu od 100m oko magacina i prikupili elektronski otpad iz ustanove i transportovali ga na lokalnu deponiju na Sarića osoju.
 
 
SVI ZAJEDNO DO LEPOG OSMEHA
17.05.2010
 
Apoteka Užice, na poziv Zavoda za javno zdravlje Užice i Dečijeg odeljenja stomatološke službe, Doma zdravlja u Užicu se pridružila obeležavanju "Nedelje zdravlja usta i zuba". U ponedeljak, 17.05.2010. godine Apoteka Užice je u vrtiću "Bambi" u Užicu, deci poklonila četkice i paste za zube, kao i voćne bombone za decu bez šećera.
 
 
PAKETIĆ ZA NOVOROĐENU BEBU
08.05.2010
 
 
Apoteka "Užice" se na poziv Crvenog krsta Užice pridružila akciji "Paketić za novorođenu bebu" koja se tradicionalno održava u nedelji Crvenog krsta od 08.05.-15.05. Predstavnik Apoteke Užice je zajedno sa članovima Crvenog krsta podelio poklone svim bebama rođenim u ovoj nedelji u porodilištu Opšte bolnice u Užicu.

U ponedeljak 10.05.2010. godine u apoteci "Majka i dete" organizovano je druženje i razgovor sa roditeljima i podeljeni su paketići najmlađim posetiocima apoteke.

Roditeljska ljubav je najvažniji poklon za sve novorođene bebe i decu tokom čitavog perioda odrastanja, a za savete kako da ostanu zdravi i lepi, tu su farmaceuti i farmaceutski tehničari Apoteke Užice, jer

"NAŠE ZNANJE JE UVEK U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA"
 
 
IZBORI FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE 2010.
25.04.2010
 
 
U nedelju 25.04.2010. godine održani su redovni izbori za članove skupštine Farmaceutske komore Srbije. Farmaceuti, članovi FKS sa teritorije Zlatiborskog okruga su glasali na izbornom mestu broj 13 u Užicu.

Iz Apoteke "Užice" predložena su i izabrana 4 kandidata: dipl.ph Gordana Đurić, dipl.ph Katarina Nikolić, dipl.ph Ljiljana Zlatić i dipl.ph Sandra Plazinčić.
 
 
Prezentacija RoC kozmetike u apoteci "Centar"
15.04.2010
 
U apoteci "Centar" 15.04.2010.godine, od 12 do 16 časova održaće se prezentacija RoC kozmetike uz besplatne savete stručnjaka i vredne poklone za kupovinu ovih proizvoda.
 
 
Medicinska kozmetika za celu porodicu
19.03.2010
 
U petak, 19.03.2010. godine u 11 časova, u apoteci "Centar" održaće se prezentacija fancuske kozmetičke linije SVR.
 
 
Savetovanje sa diplomiranim farmaceutom
26.01.2010
 
Za svoje korisnike, Apoteka "Užice", obezbedila je termine za SAVETOVANJE SA DIPLOMIRANIM FARMACEUTOM u odvojenom kutku Apoteke "Zdravlje", utorkom i četvrtkom, u terminu između 16 i 18 časova.
 
 
Sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom
29.10.2009
 
 
Apoteci "Užice" je svečano uručen sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 od strane domaće sertifikacione kuće YUQS.
 
 
Podrška kampanji obeležavanja Međunarodnog dana starih
01.10.2009
 
Apoteka "Užice" je 1.oktobra 2009.godine podržala kampanju Centra za socijalni rad i Doma zdravlja "Užice" povodom obeležavanja Međunarodnog dana starih. Na Gradskom trgu u Užicu je uz pomoć medicinskog osoblja Doma zdravlja izvršeno merenje visine krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi za oko 300 naših najstarijih sugrađana, kojima je Apoteka "Užice" poklonila oko 400 različitih fitopreparata i dijetetskih suplemenata, u finansijskoj vrednosti od oko 150000 dinara. Uz poklon, sugrađani su dobili i stručni savet naših farmaceuta i farmaceutskih tehničara o adekvatnoj i sigurnoj primeni poklonjenih preparata, uz već postojeću terapiju, savete o pravilnoj upotrebi lekova, kao i sve ostale odgovore iz domena farmaceutske zdravstvene zaštite.
 
 
 
Apoteka "Terazije" na novoj lokaciji
18.06.2009
 
Od 18. juna 2009. godine apoteka "Terazije" će raditi na novoj lokaciji, na Aleksića mostu, Dimitrija Tucovića 112.
 
 
Podrška kampanji obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba
11.05.2009
 
Apoteka "Užice" je podržala kampanju Zavoda za javno zdravlje Užice, obeležavanje Nedelje zdravlja usta i zuba (od 11. do 17. maja), poklonima za decu učesnike kampanje u vrednosti od 13800 dinara.
 
 
Poklon Domu za stare u Požegi
08.05.2009
 
Apoteka "Užice" je u okviru svojih humanitarnih aktivnosti poklonila Domu za stare u Požegi, lekove i druge farmaceutske proizvode u vrednosti od 100000 dinara.
 
 
Poklon Kolektivnom centru "Zabučje"
01.03.2009
 
U okviru svojih humanitarnih aktivnosti prema socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, Apoteka "Užice" je Kolektivnom centru "Zabučje", poklonila lekove i druge farmaceutske proizvode u vrednosti od 142862 dinara.
 
 
Dodela licenci diplomiranim farmaceutima
16.12.2008
 
U svečanoj sali Gradske skupštine u Užicu uručeno je 112 licenci farmaceutima Zlatiborskog i dela Moravičkog okruga iz bolničkih i javnih apoteka. Među njima je 25 diplomiranih farmaceuta iz Apoteke "Užice".