HIPOGLIKEMIJA - SIMPTOMI I KAKO REAGOVATI

Hipoglikemija predstavlja nagli pad nivoa šećera u krvi. Svaki četvrti oboleli od dijabetesa iskusi simptome hipoglikemije jednom godišnje. Češća je pojava kod pacijenata sa dijabetesom tipa 1.

Najčešći znaci i simptomi su zbunjenost, malaksalost, teškoće u koncentraciji, smanjena sposobnost orjentacije, tahikardija, trnjenje usana i jezika, zamućen vid, preznojavanje, izražena glad, mučnina, nesvestica, strah, bledilo, agresivno ponašanje, u težim slučajevima konvulzije i koma. Od velike važnosti je da sam pacijent, kao i rođaci, bliske kolege i prijatelji prepoznaju ove simptome i reaguju na vreme.

Do hipoglikemije obično dolazi:
- kada doza insulina ili oralnih hipoglikemika ne prati potebe organizma (pacijent je uzeo dozu veću od propisane),
- ako se preskoči obrok posle uzete doze insulina,
- ako su obroci neredovni ili nedovoljni,
- kod povećane fižičke aktivnosti,
- kod oštećenja bubrega,
- kod promene mesta primene insulina,
- tokom dijeta,
- u trudnoći,
- kod unosa alkohola, posebno na prazan stomak...

Važno je na vreme prepoznati simptome i brzo reagovati, posebno kod dece jer se mogu javiti konvulzije i oštećenje CNS-a. Ako je pacijent svestan, može da guta, razmutiti 2-3 kaščice šećera ili meda ili džema u vodi i odmah popiti. Može se uzeti i sok, tablete dekstroze, bombone, keks. Ako nema poboljšanja posle 15-20 minuta ponoviti postupak. Kada se stanje stabilizuje pojesti parče hleba i popiti meko ili jogurt, uzeti voće. Ukoliko pacijent nije svestan ili ne može da guta, treba ga okrenuti na bok i pozvati hitnu pomoć.

Hipoglikemija je razlog zašto se pacijentima obolelim od dijabetesa obavezno savetuje da nose sa sobom bombone, kockice šećera ili čokolade.

Hipoglikemija posebno može biti opasna ako se javi u vožnji, jer smanjuje mogućnost reagovanja. Potrebno je odmah zaustaviti vozilo i pojesti nešto slatko i odmoriti dok se stanje ne stabilizuje.

Pacijenta treba podstaći na čestu samokontrolu nivoa glukoze u krvi kako bi se izbegla hipoglikemija.

Tim za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu,
Ljubica Okuka, dipl.farm., spec farmaceutske zdravstvene zaštite