JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

 

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke

Pravilnik o bližem uređenju postupka javnih nabavki na osnovu člana 49. stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 91/2019)

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 5-2020 - medicinsko tehnička pomagala - pregovarački postupak (potrošni materijal za insulinsku pumpu)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JNVV broj 5-2020

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 5-2020

Tabela 1.1. Medicinsko tehnička pomagala

Tabela 2.1. Cenovnik medicinsko tehničkih pomagala

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 5-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 5-2020

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 4-2020 (medicinsko tehnička pomagala/RFZO) - ponovljen postupak

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JNVV broj 4-2020

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 4-2020

Tabela 1.1. Medicinsko tehnička pomagala

Tabela 2.1. Cenovnik medicinsko tehničkih pomagala

Obrazac ponude za medicinsko tehnička pomagala

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 4-2020

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 4-2020

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3-2020 (medicinsko tehnička pomagala)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 3-2020

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 3-2020

Tabela 1.1. Medicinsko tehnička pomagala

Tabela 2.1. Cenovnik medicinsko tehničkih pomagala

Obrazac ponude za medicinsko tehnička pomagala

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNVV broj 3-2020

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNVV broj 3-2020

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 3-2020

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 3-2020

Rang lista

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 3-2020

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 3-2020

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2-2020 (medicinsko tehnička pomagala - pelene/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 2-2020

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 2-2020

Tabela 1.1. Medicinsko tehnička pomagala - pelene

Tabela 2.1. Cenovnik medicinsko tehničkih pomagala - pelena

Obrazac ponude za medicinsko tehnička pomagala - pelene

Odgovor na pitanja 1 i 2

Odgovor na pitanje 3

Odgovor na pitanje 4

Odgovor na pitanje 5

Odgovor na pitanje 6

Odgovor na pitanje 7

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNVV broj 2-2020

Odgovor na pitanja 8 i 9

Dodatno pojašnjenje (17.03.2020)

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 2-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 2-2020

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1-2020 (lekovi sa Liste D/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1-2020

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1-2020

Prilog

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNVV broj 1-2020

Rezultati

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 1-2020

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 1-2020

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 1-2020

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JNVV broj 1-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 1-2020

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3-2020 (nabavka benzina)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 3-2020

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 3-2020

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2-2020 (usluge održavanja računarskog programa)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 2-2020

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 2-2020

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 2-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 2-2020

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1-2020 (materijal za posebne namene - kese, termo rolne i signature)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1-2020

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1-2020

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 1-2020

 

Javne nabavke - prethodne godine

Javne nabavke - 2019. godina

Javne nabavke - 2018. godina

Javne nabavke - 2017. godina

Javne nabavke - 2016. godina

Javne nabavke - 2015. godina

Javne nabavke - 2014. godina

Javne nabavke - 2013. godina