JAVNE NABAVKE - 2013. GODINA

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 5-2013

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 5-2013

Konkursna dokumentacija za JN broj 5-2013 u pregovaračkom postupku

Prilog 1. Tabela lekova Lista A i A1

Prilog 2. Tabela lekova Lista D

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Prilog: Spisak po pobednicima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Rang lista ponuđača

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 4-2013

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za JN broj 4-2013

Konkursna dokumentacija za JN broj 4-2013 u pregovaračkom postupku

Prilog 1. Tabela lekova Lista A i A1

Prilog 2. Tabela lekova Lista D

Prilog 3. Tabela medicinska pomagala

Odgovori na pitanja

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3-2013

Javna nabavka medicinskih pomagala-pelene/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 3/2013

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog 1. Medicinska pomagala - pelene / RFZO

Odgovori na pitanja 1

Odgovori na pitanja 2

Izmenjen i dopunjen Prilog 1. Medicinska pomagala - pelene / RFZO

Odgovori na pitanja 3

Odgovori na pitanja 4

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

Prilog 1 - procenjena vrednost

Prilog 2 - rang lista

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2-2013

Nabavka lekova Lista A i A1/RFZO, lekova Lista D/RFZO, medicinska pomagala/RFZO po partijama OP JN br. 2/13

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija za JN broj 2-2013 u otvorenom postupku

Prilog 1. Tabela lekova Lista A i A1

Prilog 2. Tabela lekova Lista D

Prilog 3. Tabela medicinska pomagala

Odgovori na pitanja 1

Odgovori na pitanja 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1-2013

Nabavka lekova Lista A i A1 / RFZO, lekova za lečenje HIV-a / RFZO, lekovi Lista D / RFZO, medicinska pomagala / RFZO, oblikovanih u više istovrsnih celina - partija

Obavestenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Br. 1-2013

Prilog 1. Tabela lekova Lista A i A1 i lekovi za lecenje HIV-a - RFZO

Prilog 2. Tabela lekova Lista D - RFZO

Prilog 3. Tabela medicinska pomagala - RFZO

Odgovori na pitanja 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Odgovori na pitanja 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku 2

 

Prečišćen tekst:

Prečišćen tekst Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Br. 1-2013

Prečišćen tekst - Prilog 1. Tabela lekova Lista A i A1 i lekovi za lecenje HIV-a - RFZO

Prečišćen tekst - Prilog 2. Tabela lekova Lista D - RFZO

Prečišćen tekst - Prilog 3. Tabela medicinska pomagala - RFZO

Odgovori na pitanja 3

 

Obaveštenje ponuđačima sa kojima će se vršiti pregovaranje za JN 1-13

 

Obaveštenje o ispravci teksta prethodnog raspisa

 

Odluka o dodeli ugovora:

Odluka o dodeli ugovora za JN 1-2013.doc

Prilog 1. Procenjena vrednost po partijama

Prilog 2. Partije za koje se ne može zaključiti ugovor

Prilog 3. Rang lista ponuđača

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Obaveštenje o nastavku postupka pregovaranja

Obaveštenje o nastavku postupka pregovaranja

Tabela lekova Lista A i A1 i lekovi za lečenje HIV-a

Tabela medicinska pomagala

Prilog 2. Tabela u okviru obrasca ponude

 

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora za JN 1-2013-18.06.2013

Prilog 1. Procenjena vrednost po partijama

Prilog 2. Partije za koje se ne može zaključiti ugovor

Prilog 3. Rang lista ponuđača

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u nastavku postupka pregovaranja

 

Odluka o obustavi postupka

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

Konkursna dokumentacija za javne nabavke male vrednosti

Konkursna dokumentacija JNMV 14-2013

Konkursna dokumentacija JNMV 15-2013

Konkursna dokumentacija JNMV 16-2013

Konkursna dokumentacija JNMV 17-2013

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 17