SAVETI FARMACEUTA

Kada imate manji zdravstveni problem, obratite se farmaceutu u bilo kojoj našoj apoteci. Dobićete stručan savet i odgovarajući preparat.

Budite iskreni u razgovoru sa farmaceutom i spremni da date odgovor na sledeća pitanja:

  • Ko će koristiti lekove?
  • Koji su simptomi i koliko dugo traju?
  • Da li koristite neke lekove i koliko dugo?
  • Imate li alergije?
  • Da li ste trudni ili dojite?

Svaki podatak koji date u apoteci je poverljiv.