JAVNE NABAVKE - 2017. GODINA

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2.2.-2017 (Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - test trake za merenje nivoa šećera u krvi) - otvoreni postupak

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 2.2.-2017

Konkursna dokumentacija za JNVV broj 2.2.-2017

Prilog 1 - Medicinsko-tehnička pomagala

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNVV broj 2.2.-2017

Prilog 1 - Tabela 3. 1 - Medicinsko-tehnička pomagala

Odgovor na pitanje za JNVV broj 2.2.-2017

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije za JNVV broj 2.2.-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 2.2.-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 6-2017 (Nabavka dobara - nabavka električne energije)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 6-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 6-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 6-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 6-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3.1-2017 (Nabavka lekova Lista D/RFZO - hitna nabavka molsidomin tableta 2mg i 4mg)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNVV broj 3.1-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 3.1-2017

Prilog 1 za JNVV broj 3.1-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 3.1-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 3.1-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3-2017 (Nabavka lekova Lista D/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 3-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 3-2017

Prilog 1 - Lekovi lista D

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 3-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 3-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (drugi kvartal) za JNVV broj 3-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2.2-2017 (Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - hitna nabavka potrošnog materijala za ins.pumpu)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNVV broj 2.2-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 2.2-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 2.2-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 2.2-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2.1-2017 (Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala - pelene/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 2.1-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 2.1-2017

Prilog 1 - Medicinsko-tehnička pomagala-pelene

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma JNVV broj 2.1-2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JNVV broj 2.1-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 2.1-2017

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2-2017 (Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 2-2017

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 2-2017

Prilog 1 - Medicinsko-tehnička pomagala

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 2-2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JNVV broj 2-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 2-2017

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8-2017 - Održavanje softvera

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 8-2017

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 8-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 8-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 8-2017

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7.1-2017 - Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - apoteka

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 7.1-2017

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 7.1-2017

Odgovor 1, na pitanje kod JNMV broj 7.1-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 7.1-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7.1-2017

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7-2017

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 7-2017

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 7-2017

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 7-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7-2017

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5-2017 - Ponovljen postupak za materijal za posebne namene, PVC i papirne kese

Poziv za dostavljanje ponuda u ponovljenom postupku za JNMV broj 5-2017

Konkursna dokumentacija u ponovljenom postupku za JNMV broj 5-2017

Odluka o dodeli ugovora u ponovljenom postupku za JNMV broj 5-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u ponovljenom postupku za JNMV broj 5-2017

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5-2017

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 5-2017

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 5-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 5-2017

Odluka o obustavi postupka za JNMV 5-2017, za partije 1 i 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5-2017

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4-2017 - Nabavka dobara (benzin)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 4-2017

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 4-2017

Odgovor na pitanje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV broj 4-2017

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV broj 4-2017

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 4-2017