JAVNE NABAVKE - 2018. GODINA

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.5-2018 (lekovi sa Liste D/RFZO - pregovarački postupak)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JNVV broj 1.5-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.5-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 1.5-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 1.5-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.4-2018 (nabavka električne energije)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1.4-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.4-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 1.4-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 1.4-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.3.2-2018 (medicinsko-tehnička pomagala/RFZO - pregovarački postupak po hitnosti)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNVV broj 1.3.2-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.3.2-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 1.3.2-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.2.1-2018 (lekovi sa Liste D/RFZO - pregovarački postupak čl.36.s.1.t.1.)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNVV broj 1.2.1-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.2.1-2018

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 1.2.1-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.3.1-2018 (medicinsko-tehnička pomagala - pelene/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1.3.1-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.3.1-2018

Prilog 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 1.3.1-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.3-2018 (medicinsko-tehnička pomagala/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1.3-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.3-2018

Prilog 1

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 1.3-2018

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1.2-2018 (lekovi sa Liste D/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1.2-2018

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1.2-2018

Prilog 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 1.2-2018

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.8-2018 (usluge održavanja i popravke računarskog programa - pregovarački postupak član 36.1.1 ZJN)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JNMV broj 1.1.8-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.8-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1.1.8-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 1.1.8-2018

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.7-2018 (usluge popravke i održavanja računarskog programa)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1.1.7-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.7-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1.1.7-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 1.1.7-2018

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.6-2018 (čišćenje poslovnog prostora)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1.1.6-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.6-2018

Odgovor na pitanje 1

Odgovor na pitanje 2

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1.1.6-2018

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.5-2018 (materijal za posebne namene - papirne i PVC kese)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1.1.5-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.5-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1.1.5-2018

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.4.1-2018 (benzin za službena vozila)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 1.1.4.1-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.4.1-2018

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1.1.4.1-2018

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1.1.4-2018 (benzin za službena vozila)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1.1.4-2018

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.1.4-2018

Odluka o obustavi postupka za JNMV broj 1.1.4-2018

Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV broj 1.1.4-2018