JAVNE NABAVKE - 2014. GODINA

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 11-2014 (Hitna nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i lekova Lista D/RFZO)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 11-2014

Konkursna dokumentacija za JN broj 11-2014

Prilog 1 Lista lekova A i A1

Prilog 2 Lekovi Lista D

Izmene konkursne dokumentacije za JN broj 11-2014

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 11-2014

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 11-2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JN broj 11-2014

Rang lista

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 11-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 10-2014

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 10-2014

Кonkursna diokumentacija za JN broj 10-2014

Prilog 1 Lista A i A1

Prilog 2 Medicinsko-tehnička pomagala

Odgovori na pitanja 1

Izmene konkursne dokumentacije za JN broj 10-2014

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 10-2014

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 10-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 10-2014

Rang lista po ponuđačima za JN broj 10-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 9-2014 (nabavka medicinskih pomagala-pelene/RFZO u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 9-2014

Konkursna dokumentacija za JN broj 9-2014

Prilog 1. Medicinska pomagala - pelene

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 9-2014

Rang lista po ponuđačima za JN broj 9-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 8-2014 (Medicinska pomagala-pelene/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 8-2014

Konkursna dokumentacija za JN broj 8-2014

Prilog 1. medicinska pomagala - pelene

Odgovori na pitanja 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 8-2014

Odgovori na pitanja 2

Izmene konkursne dokumentacije za JN broj 8-2014

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 8-2014

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 8-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 8-2014

Rang lista po ponuđačima za JN broj 8-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 7-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 7-2014

Konkursna dokumentacija za JN broj 7-2014

Prilog 1 Lekovi Lista A i A1

Prilog 2 Lekovi Lista D

Prilog 3 Medicinsko-tehnicka pomagala

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 7-2014

Izmenjen Prilog 1 Lekovi Lista A i A1

Odgovori na pitanja

Odgovori na pitanja 2

Odgovori na pitanja 3

Odgovori na pitanja 4

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 7-2014

Odgovori na pitanja 5

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 7-2014, broj 2

Izmenjen Prilog 3 Medicinsko-tehnička pomagala

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 7-2014

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije za JN broj 7-2014

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 7-2014

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 7-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 7-2014

Rang lista po ponuđačima za JN broj 7-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 6-2014 (Električna energija)

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 6-2014

Кonkursna diokumentacija za JN broj 6-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 5-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 5-2014

Кonkursna diokumentacija za JN broj 5-2014

Prilog 1 Tabela medicinska pomagala/RFZO

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 5-2014 (25.04.2014)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 5-2014 (07.05.2014)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 5-2014

Odgovori na pitanja za JN broj 5-2014

Usklađen Prilog 1 u skladu sa Izmenama i dopunama konkursne dokumentacije za JN broj 5-2014

Prečišćen tekst konkursne diokumentacija za JN broj 5-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 4-2014

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 4-2014

Кonkursna diokumentacija za JN broj 4-2014

Prilog 1 Tabela lekova Lista A i A1

Prilog 2 Tabela medicinska pomagala

Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3-2014

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JN broj 3-2014

Кonkursna diokumentacija za JN broj 3-2014

Prilog 1 Tabela lekova Lista A i A1

Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 2-2014

Konkursna dokumentacija za JN broj 2-2014 u otvorenom postupku

Prilog 1 Medicinska pomagala

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju za JN 2-14

Obavestenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije za JN 2-14

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 2-2014 u otvorenom postupku

Odgovor na pitanja 2 za OP JN br.2-2014

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1-2014

Кonkursna diokumentacija JN broj 1-2014

Prilog 1 Lekovi Lista A i A1

Prilog 2 Lekovi Lista D

Prilog 3 Medicinska pomagala

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN broj 1-2014

Izmenjen Prilog 1 Tabela lekova Lista A i A1

Odluka o dodeli ugovora

Oglas o odluci o izmeni ugovora za JN broj 1-2014

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15-2014 (Hitna nabavka leka - Certican 60x0,5mg)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 15-2014

Кonkursna dokumentacija za JNMV broj 15-2014 (pregovarački, član 36 stav 6)

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 15-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 15-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 14-2014 (Hitna nabavka leka - tiouganin 40 mg)

Konkursna dokumentacija za JNMV 14-2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 14-2014

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 14-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 14-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 12-2014 (Usluge fiksne telefonije)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 12-2014

Кonkursna dokumentacija za JNMV broj 12-2014

Odgovori na pitanja 1 za JNMV broj 12-2014

Odgovori na pitanja 2 za JNMV broj 12-2014

Odluka o obustavi postupka za JNMV broj 12-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11-2014 (Izrada softvera)

Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 11-2014

Кonkursna dokumentacija za JNMV broj 11-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 10-2014 (Hitna nabavka leka TIOGUANIN 40mg)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 10-2014

Кonkursna dokumentacija za JNMV broj 10-2014 (pregovarački, član 36 stav 6)

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 10-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 10-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9-2014 (Zakup poslovnog prostora)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 9-2014

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 9-2014

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 9-2014

Odluka o izmeni ugovora za JNMV broj 9-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8-2014 (Usluge pranja i peglanja veša)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 8-2014

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 8-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 8-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7-2014 (Bezbednost i zdravlje na radu)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 7-2014

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 7-2014

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV broj 7-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 7-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6-2014 (Usluge mehaničke popravke auta - servisiranje vozila)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 6-2014

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 6-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5-1-2014 (NABAVKA USLUGA OSIGURANJA)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 5-1-2014

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 5-1-2014

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV broj 5-1-2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za za JNMV broj 5-1-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5-2014 (NABAVKA USLUGA OSIGURANJA)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 5-2014

Konkursna dokumentacija JNMV 5-2014

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV 5-2014

Obavestenje o podnetom ZZP za JNMV 5-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 4-2014

Konkursna dokumentacija JNMV 4-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 3-2014

Konkursna dokumentacija JNMV 3-2014

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV 3-2014

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV 3-2014 (2)

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 2-2014

Konkursna dokumentacija JNMV 2-2014

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV 2-2014

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1-2014

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1-2014

Konkursna dokumentacija JNMV 1-2014

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV 1-2014

Odgovori na pitanja